Chów brojlerów

Oprócz gospodarstwa prowadzimy także hodowlę brojlerów.

W gospodarstwie od 16 lat posiadamy fermę brojlerów kurzych. 7 kurników o zdolności produkcyjnej 100 000 sztuk w jednym cyklu.

Zastosowanie ProBio Emów w chowie drobiu

Od kilku lat w chowie drobiu wykorzystujemy ProBio Emy w różnoraki sposób. Możliwości i sposoby ich stosowania przedstawiamy na bazie własnych doświadczeń na fermie brojlerów, jednak można elementy programu wykorzystywać także w innych działach drobiarstwa.

Środowisko, w którym odchowywane są kurczęta fermowe jest całkowicie sztuczne, regulowane przez człowieka. Począwszy od miejsca bytowania z regulowanym dostępem do światła, powietrza, wody i karmy. Człowiek w swoim działaniu w obawie przed patogenna mikroflorą poszedł tak daleko, że próbuje stworzyć środowisko jałowe. Jest to podyktowane koniecznością ochrony kurcząt przed możliwością zakażeń chorobami. Jednak ta sytuacja ma swoje wady, środowisko przyrodnicze nie znosi bowiem próżni, a ponieważ mikroorganizmy chorobotwórcze są wszędzie, również w powietrzu, to one w wysterylizowanym kurniku zyskują przewagę. Kurczęta w przemysłowym chowie wymagają szczególnej opieki, ponieważ w nienaturalnych warunkach nie mogą same uzupełniać zapotrzebowania swoich organizmów o naturalną probiotyczną florę bakteryjną. Istnieją co prawda probiotyki, ale ich skład jest zbyt ubogi. Sytuacja ta ulega korzystnej zmianie dzięki ProBio Emom, które są tak wszechstronne i różnorodne, że mogą zasiedlić pożytecznymi mikroorganizmami każde środowisko. Stosowanie ProBio Emów powoduje efekt tzw. zajętego miejsca, w którym bakterie chorobotwórcze oraz szkodliwe grzyby nie mogą znaleźć miejsca do zasiedlenia.

Zastosowanie ProBio Emów podczas przygotowania kurnika do zasiedlenia kurczętami.

  • dokładne czyszczenie kurnika, wywiezienie obornika, pozamiatanie resztek w kurniku i wokół
  • mycie kurnika, urządzeń wewnątrz i z zewnątrz kurnika EmFarmą (w przypadku gdy w poprzednim cyklu były problemy wirusowe lub bakteryjne o dużym nasileniu z dodatkiem środka dezynfekującego),
  • oprysk lub zamgławienie pustego kurnika,
  • przy użyciu zwykłego opryskiwacza spryskujemy ściółkę (słoma lub inny materiał nadający się do tego celu), tak aby skutecznie zasiedlić środowisko pożytecznymi mikroorganizmami (w zależności od stanu, wilgotności i zagrzybienia odpowiednio zwiększamy dawkę EmFarmy)
  • oprysk probiotykiem (ema15)z wodą karmideł napełnionych paszą i ewentualnie dodatkowo paszy nasypanej na papier

Zastosowanie ProBio Emów w trakcie odchowu brojlerów

  • w drugim lub trzecim dniu odchowu zamgławienie lub opryskanie kurnika,
  • w miarę potrzeby, gdy ściółka robi się mokra, opryskujemy miejsca mokre lub całą powierzchnię ściółki,

Po opróżnieniu kurnika dobrze jest zamgławić pozostały w kurniku obornik, co spowoduje zmniejszenie szkodliwych zapachów podczas załadunku i wywożenia obornika.

Wyrzucony na pryzmę obornik, spryskujemy dla lepszego zatrzymania składników nawozowych i zabezpieczeniu przed emisją odorów, ponownie spryskujemy EmFarmą

Rolhurt, Kazimierz Kosakowski

Raduszyn 4

62-095 Murowana Goślina

Wielkopolska

t: + 48 618 122 110

agrogreen.eu@gmail.com

NIP: 777 001 83 76

REGON: 630220194

PKO Bank Polski S.A.

Konto nr 53 1020 4027 0000 1002 0040 7361

Investmag - tworzenie stron internetowych