HOTLINE
508 056 316
At your service
from Mon to Sat 7:30 - 17:30
Kosakowscy
Stowaryszenie EkosystEM
 

Raising broilers

Oprócz gospodarstwa prowadzimy także hodowlę brojlerów.

W gospodarstwie od 12 lat posiadamy fermę brojlerów kurzych. 7 kurników o zdolności produkcyjnej 100000 sztuk w jednym cyklu.

Zastosowanie ProBio Emów w chowie drobiu

Od 6 lat w chowie drobiu wykorzystujemy ProBio Emy w różnoraki sposób. Możliwości i sposoby ich stosowania przedstawiamy na bazie własnych doświadczeń na fermie brojlerów, jednak można elementy programu wykorzystywać także w innych działach drobiarstwa.

Środowisko, w którym odchowywane są kurczęta fermowe jest całkowicie sztuczne, regulowane przez człowieka. Począwszy od miejsca bytowania z regulowanym dostępem do światła, powietrza, wody i karmy. Człowiek w swoim działaniu w obawie przed patogenna mikroflorą poszedł tak daleko, że próbuje stworzyć środowisko jałowe. Jest to podyktowane koniecznością ochrony kurcząt przed możliwością zakażeń chorobami. Jednak ta sytuacja ma swoje wady, środowisko przyrodnicze nie znosi bowiem próżni, a ponieważ mikroorganizmy chorobotwórcze są wszędzie, również w powietrzu, to one w wysterylizowanym kurniku zyskują przewagę. Kurczęta w przemysłowym chowie wymagają szczególnej opieki, ponieważ w nienaturalnych warunkach nie mogą same uzupełniać zapotrzebowania swoich organizmów o naturalną probiotyczną florę bakteryjną. Istnieją co prawda probiotyki, ale ich skład jest zbyt ubogi. Sytuacja ta ulega korzystnej zmianie dzięki ProBio Emom, które są tak wszechstronne i różnorodne, że mogą zasiedlić pożytecznymi mikroorganizmami każde środowisko. Stosowanie ProBio Emów powoduje efekt tzw. zajętego miejsca, w którym bakterie chorobotwórcze oraz szkodliwe grzyby nie mogą znaleźć miejsca do zasiedlenia.

Zastosowanie ProBio Emów podczas przygotowania kurnika do zasiedlenia kurczętami.

  • dokładne czyszczenie kurnika, wywiezienie obornika, pozamiatanie resztek w kurniku i wokół
  • mycie kurnika, urządzeń wewnątrz i z zewnątrz kurnika (w przypadku gdy w poprzednim cyklu były problemy wirusowe lub bakteryjne o dużym nasileniu z dodatkiem środka dezynfekującego) w proporcji: 1 litr Ema/10 l wody,
  • oprysk lub zamgławienie pustego kurnika w proporcji: 1 litr Ema/2 - 5 l wody,
  • przy użyciu zwykłego opryskiwacza spryskujemy ściółkę (słoma lub inny materiał nadający się do tego celu) w proporcji: 1 litr Ema/10 l wody, tak aby skutecznie zasiedlić środowisko pożytecznymi mikroorganizmami (w zależności od stanu, wilgotności i zagrzybienia odpowiednio zwiększamy dawkę Ema)
  • oprysk w proporcji: 1 litr Probiotyk (ema15)/5 - 10 l wody, karmideł napełnionych paszą i ewentualnie dodatkowo pasy nasypanej na papier

Zastosowanie ProBio Emów w trakcie odchowu brojlerów

  • w drugim lub trzecim dniu odchowu zamgławienie lub opryskanie kurnika w proporcji: 1 litr Ema/2 – 10 l .wody,
  • w miarę potrzeby, gdy ściółka robi się mokra, opryskujemy miejsca mokre lub całą powierzchnię ściółki w proporcji: 1 litr Ema/10 l wody,

Po opróżnieniu kurnika dobrze jest zamgławić pozostały w kurniku obornik w proporcji: 1 litr Ema/10 l wody, co spowoduje zmniejszenie szkodliwych zapachów podczas załadunku i wywożenia obornika.

Wyrzucony na pryzmę obornik, spryskujemy dla lepszego zatrzymania składników nawozowych i zabezpieczeniu przed emisją odorów, ponownie spryskujemy w proporcji: 1 litr Ema/10 - 20 l wody.

Rolhurt, Kazimierz Kosakowski

Raduszyn 4

62-095 Murowana Goślina

Wielkopolska

t: + 48 508 056 316

agrogreen.sklep@gmail.com

NIP: 777 001 83 76

REGON: 630220194

PKO Bank Polski S.A.

Account nr 53 1020 4027 0000 1002 0040 7361

Investmag - tworzenie stron internetowych