INFOLINIA
508 056 316
 Do Państwa dyspozycji
od pon. do sob. 7:30 - 17:30
Kosakowscy
Stowaryszenie EkosystEM
 

Aktulaności

13.09.2013

Gospodarstwo Zrównoważone


Doświadczenia z zakresu prowadzenia gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i zasady minimum ingerencji.

Prowadzimy wielokierunkowe gospodarstwo rolne z produkcją zbóż, hodowlą koni i odchowem brojlerów kurzych. Od 9 lat prowadzimy doświadczenia z probiotykami dotyczące wypracowania skutecznej ochrony roślin oraz wspomagania produkcji zwierzęcej, mogących stanowić alternatywę dla konwencjonalnej (opartej na środkach chemicznych) produkcji rolnej. Stosowanie probiotyków wymaga od rolnika większej wiedzy, doświadczenia oraz wyczucia, ale eliminuje problemy związane z negatywnymi skutkami stosowania środków chemicznych.

Gospodarstwo zrównoważone pojmujemy jako system produkcji roślinnej i zwierzęcej polegający na takim gospodarowaniu, by na każdym etapie uprawy i odchowu, zachować maksymalny poziom bezpieczeństwa zarówno dla roślin i zwierząt, oraz ich środowiska i ludzi którzy mają korzystać z plonów naszej pracy.

Uprawa gleby konwencjonalnymi metodami wiąże się z głębokim mechanicznym uprawianiu ziemi, oraz chemicznym nawożeniu i usuwaniu chwastów. Od wielu lat mówi się o zjawisku jałowienia gleb, oraz konieczności stosowania coraz silniejszych środków chemicznych oraz coraz droższych nawozów. Dopiero od niedawna mówi się o skumulowanym wpływie takiego sposobu gospodarowania na środowisko oraz na jakość żywności w ten sposób produkowanej. Mając na względzie troskę o środowisko oraz żywność przez nas produkowaną poszukiwaliśmy skutecznej alternatywy.

Zdajemy sobie sprawę, że problemem nie są środki chemiczne, ale zamknięty krąg wygodnego i coraz bardziej rozpowszechnionego stosowania środków chemicznych „na zapas”, nie biorąc pod uwagę, że przecież te substancje magicznie nie znikają i nie pozostają bez wpływu na nas. Nasze doświadczenia polegają na systematycznym wprowadzaniu probiotyków w połączeniu ze środkami chemicznymi i naturalnymi preparatami ziołowymi, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na wykorzystywanie środków chemicznych tam, gdzie można się bez nich obejść. Wieloletnie badania i obserwacje pozwoliły do tej pory na uzyskanie powtarzalnych, dobrych wyników w zakresie uprawy zbóż, poprawę zdrowotności roślin, dobre plonowanie oraz znakomitą jakość uzyskiwanych plonów.

Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób wykorzsystania ProBioEmów w uprawie żyta.

Tabela 1. Wyniki stosowania zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych stosowanych w 2011/2012 w uprawie żyta odmiany Gradan

Wyszczególnienie

List

Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne

Cultivation and tending measures

Dawka, jednostka

Dose, unit

Wynik obserwacji

Result of observations

Wynik ostateczny

Final result

Powierzchnia w ha - 17

-

 

1. Nie stwierdzono wyst..  chorób

 

2. Nie stwierdzono wyst. szkodników

 

3. Krótsze zaleganie wody roztopowej w zagłębieniach,

miejscach wymoknięć

 

4. Mniejsze zapotrzebowanie mocy

1. Wysoka zdrowotność roślin

 

2. Zwiększenie plonu

 

3. Mniejsze koszty  nowożenia mineralnego i zakupu paliwa

 

4. Czysta,  wysokiej jakości słoma

 

5.Plon ziarna 48,8 kwintala/ha

Podorywka

Brona talerzowa

 

Nawożenie

Obornik drobiowy

5,0 t/ha

Uprawa przedsiewna

Orka płytka + siew

120 kg/ha

Oprysk probiotykiem

EmFarma,

 EmFarma Plus

Florovit

3,0 l/ha

2,0 l/ha

2,0 l/ha

Oprysk na chwasty

Glean 75 WG

23,5 g/ha

Nawożenie

Saletra amonowa

86 kg/ha

Oprysk probiotykiem

EmFarma,

 Ema 5

Florovit

10,0 l/ha

1,0 l/ha

3,0 l/ha

 

Należy pamiętać, że nie można beztrosko pobierać plonów nie pozostawiając w to miejsce czegoś w zamian. My stosujemy obornik drobiowy fermentowany ProBio Emami, który znakomicie zastępuje nawozy sztuczne. Można oczywiście korzystać z innych nośników substancji organicznej i składników odżywczych, np. słoma.

Podobnych zasad należy przestrzegać w chowie i hodowli zwierząt. Stosujemy zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie oznacza to jednak kilkukrotnego szczepienia, antybiotyków czy dezynfekcji na każdym kroku, ale postawiliśmy na zupełnie odmienne podejście. W hodowli i chowie zwierząt uzyskujemy bardzo dobre wyniki stosując biologizację i mieszankę probiotyczno-ziołową.

W naszym gospodarstwie dział zwierzęcy składa się z dwóch kierunków.

Pierwszy z nich, ten dla ducha, to hodowla koni, gdzie probiotyki są bardzo przydatne do przeprowadzenia biologizacji w stajniach, na wybiegach, na pastwisku, jak również w żywieniu koni. Dzięki zastosowaniu probiotyków uzyskaliśmy wiele pozytywnych rezultatów. Na przykład nie daje się odczuć, żeby adaptowane budynki, bez prawidłowych wymiarów i wentylacji w ogóle miały jakikolwiek problem z przewietrzeniem. Wchodząc do stajni nie dusimy się od oparów amoniaku, a zapach jest obecnie co najmniej neutralny. Konie które otrzymują probiotyk jako dodatek do paszy treściwej prawie w ogóle nie kolkują (jeśli się zdarzają kolki, to nie są to kolki żywieniowe). Stosując niewielkie dawki w ilości 10 - 20 ml na konia na odpas, zabezpieczamy prawidłową pracę układu pokarmowego oraz wpływamy pozytywnie na samopoczucie i spokój naszych koni.

Drugim kierunkiem, tym dla ciała, jest odchów brojlerów kurzych na fermie o zdolności produkcyjnej 100 000 sztuk w jednym cyklu. Na tym właśnie polu mamy największe doświadczenie związane z wykorzystaniem probiotyków.

Zastosowanie probiotyków w tym szczególnym przypadku przeprowadzamy na dwa sposoby. Po pierwsze należy zadbać o środowisko bytowania ptaków. Tu z pomocą idą nam probiotyki, które „zapełniają” środowisko pożytecznymi mikroorganizmami, zabezpieczając w ten sposób zwierzęta przed skutkami gnicia, jak również nie dopuszczają do rozwinięcia się mikroflory patogennej (chorób). Całość czynności związanych z zapełnieniem środowiska probiotykami nazywamy biologizacją.

Drugim elementem dobrego dbania o zdrowie zwierząt, jest zastosowanie probiotyków bezpośrednio na zwierzęta, co może być wykonywane na wiele różnych sposobów, np. poprzez:

- zamgławianie

- opryskiwanie

- podawanie jako dodatku do wody do picia

- podawanie jako dodatku do paszy

Wdrożenie pełnego programu biologizacji i probiotycznej ochrony zwierząt w skojarzeniu z  zastosowaniem preparatów probiotyczno-ziołowych, ziół i preparatów z nich wykonanych, daje możliwość odchowania w naszym przypadku kurcząt o znakomitych walorach smakowych, kulinarnych, dietetycznych i prozdrowotnych z możliwością dłuższego przechowywania w stanie nie pogorszonym.

W trakcie doświadczeń i obserwacji z zastosowania probiotyków i ziół zauważyliśmy ścisłe zależności i współdziałanie tych dwóch grup terapeutyków naturalnych, dlatego postanowiliśmy skonsolidować ich działanie tworząc preparat probiotyczno-ziołowy, który łączy zalety jednego i drugiego. Preparat ten testujemy na naszej fermie uzyskując możliwość odchowu kurcząt z bardzo dużym ograniczeniem preparatów dezynfekcyjnych, wyeliminowaniem stosowania szczepionek oraz antybiotyków.   

Po odchowie kurcząt w takich warunkach domykamy cykl zrównoważenia produkcyjnego stosując wysokiej jakości, bezpieczny dla środowiska obornik drobiowy na naszych polach.

Nasze doświadczenia w pełni potwierdzają tezę wysuniętą przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mówiącą o tym, że w najbliższej przyszłości ProBioEmy mogą stanowić pierwszy krok w „przejściu z rolnictwa konwencjonalnego (bazującego na chemii) do rolnictwa, które poprawnie rozwijając się, byłoby przy tym ekonomiczne, ekologiczne i społecznie opłacalne…” (Grzelak, 2007).

Rolhurt, Kazimierz Kosakowski

Raduszyn 4

62-095 Murowana Goślina

Wielkopolska

t: + 48 618 122 110

agrogreen.eu@gmail.com

NIP: 777 001 83 76

REGON: 630220194

PKO Bank Polski S.A.

Konto nr 53 1020 4027 0000 1002 0040 7361

Investmag - tworzenie stron internetowych