Technologia AgroGreen

 

Od ponad 10 lat stosujemy probiotyki. Zaczęliśmy od zastosowania ich w w uprawie roślin.

Doświadczenia w produkcji polowej zaowocowały redukcją zastosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych przy jednoczesnym zachowaniu dobrego plonowania, oraz doskonałej jakości ziarnem.

Przeniesienie tych doświadczeń na fermę brojlerów kurzych było nie lada wyzwaniem. Po wielu latach prób i błędów udało się opracować technologię stosowania probiotyków w takim zakresie, który pozwala na eliminację antybiotyków oraz chemioterapeutyków z procesu odchowu brojlerów. Dużą pomocą okazał się rozwój segmentu naturalnych środków wspomagających odchów brojlerów.

Obecnie na żadnym etapie odchowu na naszej fermie nie są stosowane żadne chemioterapeutyki ani antybiotyki.

Oprócz dezynfekcji stosujemy biologizację, czyli zasiedlanie powierzchni kurników probiotycznymi mikroorganizmami. Umiejętne zastosowanie probiotyków pozwala na uniknięcie rozwoju patogennej mikroflory i fauny. Powoduje to również zmianę mikroklimatu na fermie i wokół niej. Ponieważ zastosowanie pewnych szczepów mikroorganizmów powoduje rozkład amoniaku poprawia się zdecydowanie jakość powietrza na kurnikach. Zabezpieczone probiotykami środowisko rozwoju brojlerów, zapewnia im lepsze warunki bytowania oraz redukcję czynników stresogennych.

Opracowana technologia, polegająca na zastosowaniu w odchowie brojlerów kurzych probiotyków, biologizacji, preparatu probiotyczno-ziołowego własnej produkcji oraz wybranych preparatów ziołowych, nosi nazwę AgroGreen i zapewnia odchów najlepszej jakości brojlerów kurzych, nie zawierających żadnych nieporządanych substancji, a przez co bezpieczniejszych dla konsumentów, zwłaszcza dzieci, osób starszych oraz alergików.

Opracowany w trakcie rozwoju technologii autorski preparat, o nazwie ProBio HerbalFerm, jest przedmiotem grantu unijnego, a cała technologia tematem przewodu doktorskiego na Instytucie Technologiczno Przyrodniczym w Falentach.

 

Rolhurt, Kazimierz Kosakowski

Raduszyn 4

62-095 Murowana Goślina

Wielkopolska

t: + 48 618 122 110

agrogreen.eu@gmail.com

NIP: 777 001 83 76

REGON: 630220194

PKO Bank Polski S.A.

Konto nr 53 1020 4027 0000 1002 0040 7361

Investmag - tworzenie stron internetowych